OM OSS

Trygghetssystemer as ble etablert i Bergen i 1995 som leverandør av TeleLarm trygghetsalarmer og BEST sykesignal.

Grunnlegger og daglig leder Kristian G.Haugland har bakgrunn fra Gustav A.Ring System Maskiner A/S fra 1971, og har videre arbeidet med trygghetsprodukter gjennom Scanvest Ring as, TeleLarm og Alcatel fram til oppstarten av firmaet.

I dag markedsfører vi følgende produkter:

  • Velferdsteknologi
  • Neo trygghetsalarmer/Camillo bo- og serviceanlegg
  • Service på Best pasientsystem
  • Trex trådløst alarmanlegg for personell og demente
  • GPS sikringssystem
  • ICALL pasientsystem
  • Benefon GPS alarmanlegg med posisjonsanvisning
  • COPS dect telefoner

Vi driver utleie av trygghetsalarmer til kommuner gjennom vårt utleiefirma TELETRYGG.

Vi satser på service, og skal alltid være best på dette.

Feil etter arbeidstid meldes til alarmsentralen
Bemannet alarmsentral 24/7
Telefon : +47 55 39 59 40

Våre kunder er:

Ring Oss:

55 94 89 90

Adresse:

TRYGGHETSSYSTEMER AS Leirvikflaten 17
5179 GODVIK